Title
“北京大学信访接待室”办公地点、电话及路线图
2016.09.18 22:28:27

各单位:

    因空间调整,信访接待室办公地点变更为校内遥感楼104室(北大东北门内遥感楼东门一层)。                       

                                                       北京大学信访办公室
                                                           2014年9月2日

Title